2021-02-05 13:05:25

Žene u crvenom

Projekt "Žene u crvenom" - prevencija moždanog i srčanog udara u žena na području Osječko-baranjske županije.

akcija ima za cilj potaknuti žene da se brinu o svome zdravlju, prvenstaveno zdravlju srca  krvnih žila, budući se većina moždanih i srčanih udara može prevenirati zdravim načinom života, prepoznavanjem prisutnih čimbenika te njihovim liječenjem.

Osječko-baranjska županija i naša Škola smatraju važnim promovirati i educirati o simptomima i čimbenicima rizika istih te o preventivnim mjerama koje doprinose zdravlju i većoj kvaliteti života.

U sklopu projekta nosili smo crveno i na taj način obilježili dan žena oboljelih od moždanog i srčanog udara.


Osnovna škola "Matija Gubec" Piškorevci